Nhà máy sơn Đông Á

Công ty Cổ phần Basic Global tham gia cung cấp và thi công Hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho Nhà máy sơn Á Đông

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sơn Á Đông

Dự án: Nhà máy sơn Á -  Đông Khu Công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa - Long An

 

Copyright 2019