Tổ hợp máy bơm PCCC Model D

Tổ hợp máy bơm PCCC Model D

TỔ HỢP BƠM PCCC

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

SBP-IDE65

33 - 156

64 - 143

65

80

SBP-IDE80

92 - 228

146 - 44

80

100

SBP-IDE100

137 - 354

95 - 31

100

125

Copyright 2019