Bơm chữa cháy ELECTRIC Model EI

Bơm chữa cháy ELECTRIC Model EI

MODEL EI

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPE-EE11-I50-80

33 – 251

143 – 44

60 – 80

80 – 100

BPE-EE45-I100-125

172 – 354

95 – 31

100 – 125

100 – 150

BPE-EE110-I150-200

248 – 789

88 – 41

150 – 200

200 – 250

Copyright 2019