Bơm chữa cháy ELECTRIC Model ES

Bơm chữa cháy ELECTRIC Model ES

MODEL ES

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPE-EE-S80

234 – 98

49 – 103

80

125

BPE-EE-S100

396 – 360

49 – 123

100

125

BPE-EE-S125

648 – 324

62 – 120

125

200

Copyright 2019