Bơm chữa cháy DIESEL model DD

Bơm chữa cháy DIESEL model DD

MODEL DD

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPD-DE-150D30

190 - 119

160 - 54

150

150

BPD-DE-200D43

335 - 185

282 - 76

200

200

Copyright 2019