Bơm chữa cháy DIESEL model DS

Bơm chữa cháy DIESEL model DS

MODEL DS

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPD-DE-S80

234 - 98

49 - 103

80

125

BPD-DE-S100

396 - 360

49 - 123

100

125

BPD-DE-S125

648 - 324

62 - 120

125

200

Copyright 2019