Bơm chữa cháy ELECTRIC Model ED

Bơm chữa cháy ELECTRIC Model ED

MODEL ED

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPD-EE-150D30

190 – 119

160 – 54

150

150

BPD-EE-200D43

335 – 185

282 – 76

200

200

Copyright 2019