Bơm chữa cháy DIESEL Model DI

Bơm chữa cháy DIESEL Model DI

 

MODEL DI

MODEL

LƯU LƯỢNG (m3/h)

CỘT ÁP (m)

ĐẦU RA

ĐẦU VÀO

BPD-DE-I65-I80

33 - 251

143 - 44

60 - 80

80 - 100

BPD-DE-I100-I125

172 - 354

95 - 31

100 - 125

100 - 150

BPD-DE-I150-I200

248 - 789

88 - 41

150 - 200

200 - 250

 

Copyright 2019