Cửa kính chống cháy

KIỂU DÁNG SẢN PHẨM
S! BFSS6-S2R-300x300
BFDG6-S1 BFDG6-S2

KHUNG:

  • Kích thước cửa: Theo yêu cầu.

  • Vật liệu: Thép.

  • Dày: 1.2 mm (60 phút), 1.4 mm (90 phút), 1.6 mm (120 phút).

CÁNH CỬA:

  • Số cánh: 2.

  • Kính chống cháy SCHOTT của Đức (60 phút, 90 phút, 120 phút – 8 mm, 10 mm, 12 mm), Nhật (60 phút, 90 phút – 6.8 mm, 10 mm), Trung Quốc (60 phút – 6mm).

 

Copyright 2019