Cửa inox chống cháy

KIỂU DÁNG SẢN PHẨM
S! BFSS6-S2R-300x300 S3 S4 S4
BFSI6-O1 BFSI6-S1 BFSI6-S2 BFSI6-S3 BFSI6-S4
S! BFSS6-S2R-300x300      
BFDS6-S1G BFDS6-S2G      

KHUNG:

  • Kích thước cửa: Theo yêu cầu.
  • Vật liệu: Thép.
  • Kích thước: 50 x 100 (thay đổi).
  • Dày: 1.2 mm (60 phút), 1.4 mm (90 phút), 1.6 mm (120 phút).

CÁNH CỬA:

  • Độ dày cánh: 44 – 55 mm.
  • INOX làm cánh: 0.8 mm (60 phút), 1mm (90 phút), 1-1.2 mm (120 phút).

LÕI:

  • Honeycomb (60 phút, 90 phút).
  • Rockwool (120 phút).

Copyright 2019