Cửa Thép

KIỂU DÁNG SẢN PHẨM
S! BFSS6-S2R-300x300 S3 S4  
S1 S2 S3 S4  

KHUNG:  

  • Kích thước cửa: Theo yêu cầu.

  • Vật liệu: Thép CT38.

  • Kích thước: 50 x 100 (thay đổi).

  • Dày: 1.2 mm (60 phút), 1.4 mm (90 phút), 1.6 mm (120 phút).

CÁNH CỬA:

  • Độ dày cánh: 44 – 55 mm.

  • Tole cánh: 0.8 mm (60 phút), 1mm (90 phút), 1-1.2 mm (120 phút).

  • Hoàn thiện: Sơn tĩnh điện màu.

LÕI:

  • Honeycomb (60 phút, 90 phút).

  • Rockwool (120 phút).

Copyright 2019