Bình chữa cháy CO2

  • Là bình chữa cháy sử dụng khí CO2 được nén tại áp suất cao. Do khí CO2 sạch và không gây ra tổn thất sau đám cháy .Thích hợp sử dụng cho các đám cháy tại các môi trường máy móc kĩ thuật, hoặc nơi có cơ sở vật chất có giá trị như máy móc , bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng,…
  •  
  • Phù hợp với đám cháy loại B và loại E.
  •  
  • Không phù hợp với các đám cháy loại F, D và nơi ngoài trời.
  •  

Copyright 2019