3. Cách mạng công nghệ 4.0 và an toàn cháy tại Việt Nam

 

Lịch sử đã và đang diễn ra 4 cuộc cách mạng công nghiệp: (1) Cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và hơi nước (năm 1784); (2) Động cơ điện và dây chuyền sản xuát hàng loạt (năm 1780); (3) Kỷ nguyên máy tính và tự động hóa (năm 1969) và (4) Các hệ thống liên kết thế giới thực và ảo (liên kết internet). Cuộc cách mạng 4.0 đã xóa ranh giới giữa các ngành vật lý, sinh học và số hóa để tạo nên 4 tác động chính: Gia tăng nhu cầu tiêu dùng, gia tăng sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thay đổi các hình thức tổ chức. Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên thế giới với tốc độ cấp số nhân, tạo nên sự biến đổi của toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia, hỗ trợ và dẫn dắt cộng đồng, tạo nên nền Kinh tế số.
Trong lĩnh vực công nghệ, nó tạo nên những đột biến nhờ các ứng dụng như mạng internet, công nghệ nano, công nghệ sinh học, trí thông minh minh nhân tạo, robo t, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng, tin học lượng tử…

Dự báo về những ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực an toàn cháy ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, Chính phủ đã có những nỗ lực để ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển kinh tế vĩ mô, và các khu công nghệ cao ở các TP lớn của Việt Nam (khu công nghệ cao Hòa Lạc đi vào hoạt động giống như khu công nghệ mô hình của Mỹ, Nhật). Cộng đồng dân cư được tiếp cận các hàng hóa mới và các dịch vụ thông minh. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư BĐS, công nghệ 4D giúp kết nối thị trường, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Việc xây dựng các khu ĐTM tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, cũng là những thách thức trong an toàn cháy nếu ko có những chuyển hóa đồng bộ và phù hợp.

Cuộc cách mạng 4.0, dưới góc độ quản lý thông minh nhờ mạng internet có thể tác động tới lĩnh vực an toàn cháy ở một số khía cạnh sau:

– Quản lý và cung cấp thông tin dự báo an toàn cháy và những rủi ro tại các vị trí trong đô thị trên cơ sở phân tích các đột biến về mật độ dân cư, các hoạt động của cư dân đô thị có liên quan tới rủi ro về an toàn cháy;
– Quản lý hệ thống điều hành và hướng dẫn tự động cộng đồng dân cư thoát hiểm khi xảy ra sự cố trong tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng;
– Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về các vụ cháy đã xảy ra, nguyên nhân và sự thiệt hại, là cơ sở để phân tích nhằm khắc phục cho các trường hợp tương tự.
Ứng dụng công nghệ cao vào công tác PCCC giai doạn 4.0 tại Việt Nam

  • Cập nhật các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực an toàn cháy

– Các tiến bộ mới về Vật liệu, kết cấu, trang thiết bị;
– Quy trình điều hành, hướng dẫn an toàn cháy;
– Hệ thống quản lý an toàn cháy;

  • Nghiên cứu khả năng, báo cháy, kháng cháy, chữa cháy của tòa nhà bằng công nghệ 4D trong giai đoạn thiết kế và xây dựng

– Ứng dụng phương pháp thiết kế an toàn, thông minh, kết hợp giữa công nghệ, thiết bị thông minh với kiến trúc tòa nhà;
– Sử dụng vật liệu thông minh;
– Hệ thống chữa cháy tự động thông minh;

  • Nghiên cứu khả năng thóa thoát hiểm của cư dân trong tòa nhà thông minh bằng công nghệ 4D.

– Cập nhật hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn cháy của các nước;
– Kết hợp mạng lưới hướng dẫn thoát hiểm với điện thoại thông minh;
– Khả năng tự động hướng dẫn của kiến trúc tòa nhà;

 

Kết luận

 

Vấn đề ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực an toàn cháy trong cuộc cách mạng 4.0 là cần thiết. Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ và công nghệ cao vào An toàn cháy đang có những nỗ lực nhưng còn ở cấp độ thấp so với các nước trong khu vực. Việc học hỏi kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn với các nước là cần thiết để từng bước cải thiện trong lĩnh vực an toàn cháy ở Việt Nam.

Nguồn: Tapchikientruc

Copyright 2019